31-08-2021

Ορκωμοσία Σεπτεμβρίου 2021 Προγραμματος Εξομοίωσης

Ανακοίνωση

Αίτηση συμμετοχής σε ορκωμοσία

 

 30-08-2021

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημιακού Έτους 2021-2022

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021-2022

 

 25-08-2021

 

Αξιολόγηση Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Χ.Ε. 2021-2021

Ενστάσεις στην αξιολόγηση των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων μπορούν να κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού αξιολόγησης της τριμελούς επιτροπής, ήτοι από σήμερα Τετάρτη 25-08-2021 έως και την Κυριακή 29-08-2021.

Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Χ.Ε. 2021-2021

 

 25-08-2021

 

Αξιολόγηση Υποψηφίων Διδασκόντων Π.Δ. 407/80 Χ.Ε. 2021-2021

Ενστάσεις στην αξιολόγηση των υποψηφίων για την επιλογή έκτακτου διδακτικού προσωπικού με το Π.Δ. 407/80 μπορούν να κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού αξιολόγησης της τριμελούς επιτροπής, ήτοι από σήμερα Τετάρτη 25-08-2021 έως και την Κυριακή 29-08-2021.

Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Χ.Ε. 2021-2021

 

19-08-2021

 

 Σίτιση Φοιτητών Ακ. Έτους 2021-2021

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες που υπέβαλαν αίτηση σίτισης, ότι στις 11 Αυγούστου κλείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα σίτισης και θα ανοίξει στις 26 Αυγούστου  για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων στις αιτήσεις σίτισης που έχουν υποβληθεί.

Επίσης θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης από 26 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου  οι φοιτητές/τριες  που δεν πρόλαβαν σε προηγούμενη προθεσμία να υποβάλλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να έχει εκδοθεί η  πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2020).     

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης  πρέπει να κάνουν χρήση του

Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Η Αν. Προϊσταμένη

Μαρία Κουκουβάνη

 

 04-08-2021

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αριθμ. 35667/04-08-2021 στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2021, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 04-08-2021

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αριθμ. 35667/04-08-2021 στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2021, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

04-08-2021

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 Ακ. Έτους 2020-2021

 Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

 

04-08-2021

 

Πρόγραμμα Εξομοίωσης - Αιτήσεις για Έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Π. Ο. Λάρισας – Τρικάλων, Γαιόπολις, Τ.Κ. 41500, Λάρισα, τηλ: 2410 684253

 

Ανακοίνωση για βεβαίωση περάτωσης σπουδών εξομοίωσης

Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών 

 

   

 

   

13-07-2021

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021

 Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021

 

 13-07-2021

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021

 Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021

 

 

 02-07-2021

Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντή Ερευνητικού Εργαστηρίου με τίτλο "Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής" (ΩΘ2Ι469Β7Ξ-Ν3Κ)

Προκήρυξη

Αίτηση Υποψηφιότητας

Υπεύθυνη Δήλωση

 

 Για παλαιότερες ανακοινώσεις πατήστε ΕΔΩ