Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής

 

   
Διευθυντής: Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Παπαθανασίου
 
ΕΚΣ
 
   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2410 68...  

e-mail:

(*) όπου -at-βάζουμε @

 

 Δ/νση: Γαιόπολις, Λάρισα

               41500

 
   
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae