ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ

 

 Ονοματεπώνυμο  Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο email

Ηλίας Βαλιάκος

Ε.ΔΙ.Π. Ιστορία των Επιστημών της Υγείας 
valiakos-at-uth.gr(*)
Λαμπρινή Κοντοπούλου Ε.ΔΙ.Π. Διατροφή - Διαιτολογία lamprini1-at-uth.gr(*)
Δημήτρης Μαντζάρης Ε.ΔΙ.Π. Υπολογιστική Νοημοσύνη - Πληροφορική Υγείας dmantzar-at-uth.gr(*)

(*) Όπου -at- βάζουμε @