ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

   
Πρόεδρος του Τμήματος Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ιωάννα Παπαθανασίου

Αν. Καθηγήτρια

Φωτεινή Μάλλη

Αν. Καθηγήτρια