Εργαστήριο Διαταραχών Αναπνευστικού Συστήματος - ΕΔΑΣ

 

   
Διευθύντρια: Αν. Καθηγήτρια Φωτεινή Μάλλη  
ΕΔΑΣ
 
   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2410 68...  

e-mail:

(*) όπου -at-βάζουμε @

 

 Δ/νση: Γαιόπολις, Λάρισα

               41500

 
   
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae