ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη

 

 

Blended Learning Training Programme in Hyperbaric Oxygen Therapy and Diving Accidents

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

Εξειδικευμένη Επιμόρφωση στην Υπερβαρική Οξυγονοθεραπέια και στα Καταδυτικά Ατυχήματα

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.