ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

13-01-2022

Προκήρυξη Απασχόλησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Εαρινού Εξαμήνου του Ακ. Έτους 2021-2022

11-01-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό με το Π.Δ. 407/80, Π.Θ.

Πρόσκληση                                  Αίτηση

04-08-2021

 

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αριθ. 35667/04-08-2021 στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

04-08-2021

 

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αριθ. 35667/04-08-2021 στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   
   

 Για παλαιότερες ανακοινώσεις πατήστε ΕΔΩ