ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

   
 Όνομα Επιτροπής Μέλη
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Φωτεινή Μάλλη

Ιωάννα Παπαθανασίου

Δημήτρης Παπαγιάννης

Επιτροπή Ωρολόγιου Προγράμματος Εξαμήνου & Εξετάσεων

Ιωάννα Παπαθανασίου

Ευάγγελος Φραδέλος

Δημήτρης Μαντζάρης

Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθημάτων Φοιτητών

Μαρία Μαλλιαρού

Λαμπρινή Κοντοπούλου

Ηλίας Βαλιάκος

Εσωτερική Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας

Άννα Μαυροφόρου

Μαρία Μαλλιαρού

Ευάγγελος Φραδέλος

Υπεύθυνοι του Προγράμματος ERASMUS για τους Προπτυχιακούς Φοιτητές & τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος

Μαρία Μαλλιαρού

Ευάγγελος Φραδέλος

Ουρανία Κώτσιου

Οικονομικός Διαχειριστής Τμήματος &
Επιτροπή Οικονομικού Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου

Ιωάννα Παπαθανασίου

Φώτιος Καραγκόγκος

Επιτροπή Βιβλιοθήκης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Δημήτρης Παπαγιάννης

Λαμπρινή Κοντοπούλου

Ηλίας Βαλιάκος

Υπεύθυνος Δικτύου "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δημήτρης Παπαγιάννης 
Επιτροπή ΟΜΕΑ

Ιωάννα Παπαθανασίου

Φραδέλος Ευάγγελος

Ηλίας Βαλιάκος

Δημήτρης Μαντζάρης

Επιτροπή Μητρώου Εκλεκτόρων

Κωνσταντίνος Τσάρας

Ηλίας Βαλιάκος

Ιωάννα Παπαθανασίου

Ανοικτές Θύρες - Υποδοχή Μαθητών από Σχολεία

Λαμπρινή Κοντροπούλου

Ηλίας Βαλιάκος

Δημήτρης Μαντζάρης

Επιτροπή Ψηφιακών Υποδομών

Δημήτρης Μαντζάρης

Ιωάννα Παπαθανασίου

Φωτεινή Μάλλη

Διαχείριση Ιστοσελίδας Τμήματος

Δημήτρης Μαντζάρης

Μαρία Φωτοπούλου

Ιστοσελίδας Τμήματος στα Αγγλικά

Άννα Μαυροφόρου

Ουρανία Κώτσιου

Δημήτριος Μαντζάρης