ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

       
 Ονοματεπώνυμο Αντικείμενο email Τηλέφωνο
Δήμητρα Μάνου Γραμματέας Τμήματος
g-nurs-at-uth.gr(*) 2410 684253
Φώτιος Καραγκόγκος Θέματα Προγράμματος Σπουδών fkarag-at-uth.gr(*)

2410 684252

2410 684454

Άννα Μουσκεμένου Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών annamouskemenou-at-uth.gr(*)

2410 684251

Μαρία Καφφέ Διοικητικά Θέματα & Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών mariakaffe-at-uth.gr(*) 2410 684252

(*) Όπου -at- βάζουμε @