ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 

 Ονοματεπώνυμο  Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο email
Άννα Μαυροφόρου Καθηγήτρια Δεοντολογία - Βιοηθική amavroforou-at-uth.gr(*)
Φωτεινή Μάλλη Αν. Καθηγήτρια Πνευμονολογία - Φροντίδα
Καρδιοαναπνευστικού Ασθενή
fmalli-at-uth.gr(*)
Μαρία Μαλλιαρού Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτική με Έμφαση τη Φροντίδα Επαγγελματικών Ατυχημάτων malliarou-at-uth.gr(*)
Ιωάννα Παπαθανασίου Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτική - Κοινωνική Ψυχιατρική iopapathanasiou-at-uth.gr(*)
Κωνσταντίνος Τσάρας Αν. Καθηγητής Νοσηλευτική - Δημόσια Υγεία με Έμφαση την Επιδημιολογία ktsa-at-uth.gr(*)
Δημήτρης Παπαγιάννης Επ. Καθηγητής Δημόσια Υγεία dpapajohn-at-uth.gr(*)
Ουρανία Κώτσιου Επ. Καθηγήτρια Παθολογική Φυσιολογία του Ανθρώπου okotsiou-at-uth.gr(*)
Ευάγγελος Φραδέλος Επ. Καθηγητής Κλινική Νοσηλευτική

efradelos-at-uth.gr (*)

(*) Όπου -at- βάζουμε @