Φωτεινή Μάλλη

 

   
Φωτεινή Μάλλη  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Φροντίδας Καρδιοαναπνευστικού Ασθενή
 
   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2410 684612  

e-mail: fmalli-at-uth.gr(*)

(*) όπου -at-βάζουμε @

 

 Δ/νση: Γαιόπολις, Λάρισα

               41500

 
   
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae