ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

     
 Ονοματεπώνυμο  Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο
Άννα Μαυροφόρου Καθηγήτρια Δεοντολογία - Βιοηθική

Φωτεινή Μάλλη

Αν. Καθηγήτρια Πνευμονολογία - Φροντίδα Καρδιοαναπνευστικού Ασθενή

Μαρία Μαλλιαρού

Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτική με Έμφαση τη Φροντίδα Επαγγελματικών Ατυχημάτων

Ιωάννα Παπαθανσίου

Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτική - Κοινωνική Ψυχιατρική

Κωνσταντίνος Τσάρας

Αν. Καθηγητής Νοσηλευτική - Δημόσια Υγεία με Έμφαση την Επιδημιολογία
Δημήτριος Παπαγιάννης Επ. Καθηγητής Δημόσια Υγεία - Εμβόλια

Ουρανία Κώτσιου

Επ. Καθηγήτρια Παθολογική Φυσιολογία του Ανθρώπου

Ευάγγελος Φραδέλος

Επ. Καθηγητής Κλινική Νοσηλευτική 
     
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ
Ονοματεπώνυμο  Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο

Δημήτριος Μαντζάρης
(Τακτικό μέλος)

Ε.ΔΙ.Π. Υπολογιστική Νοημοσύνη & Πληροφορική Υγείας

Ηλίας Βαλιάκος

(Αναπληρωματικό μέλος)

Ε.ΔΙ.Π. Ιστορία της Νοσηλευτικής

Στέλλα Ζέττα
(Τακτικό μέλος)

Ε.Τ.Ε.Π. Κλινική Νοσηλευτική

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ