Δημήτρης Παπαγιάννης

 

   
Δημήτρης Παπαγιάννης  
Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Υγείας - Εμβολίων
 
   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2410 684610  

e-mail: dpapajohn-at-uth.gr(*)

(*) όπου -at-βάζουμε @

 

 Δ/νση: Γαιόπολις, Λάρισα

               41500

 
   
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae