Ευάγγελος Φραδέλος

 

 

 Ο Ευάγγελος Φραδέλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Νοσηλευτική». Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και έχει εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το 2021 ολοκλήρωσε την μεταδιδακτορική του έρευνα στο τμήμα Νοσηλευτικής του πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει εργασθεί ως Κλινικός Νοσηλευτής για δεκατρία (13) έτη, συμπεριλαμβανομένου κλινικού έργου σε Τμήματα και Κλινικές Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Διαθέτει συνολικά πάνω από εκατό (100) δημοσιεύσεις εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με αποδελτίωση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (Google Scholar; Pubmed; Scopus).

Ευάγγελος Φραδέλος  
Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Νοσηλευτικής
 
   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2410 684453  

e-mail: efradelos-at-uth.gr(*)

(*) όπου -at-βάζουμε @

 

 Δ/νση: Γαιόπολις, Λάρισα

               41500

 
   
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae