Κωνσταντίνος Τσάρας

 

   
Κωνσταντίνος Τσάρας  
Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσηλευτική-Δημόσια Υγεία με Έμφαση στην Επιδημιολογία
 
   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2410 68...  

e-mail: ktsa-at-uth.gr(*)

(*) όπου -at-βάζουμε @

 

 Δ/νση: Γαιόπολις, Λάρισα

               41500

 
   
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae