ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Π.Θ.: 233/29-05-2020 (ΘΕΜΑ 4.10)

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021

 

 

             
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
      ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
 ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ECTS
ΠΠΝ111 ΥΠ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  4 2   7
ΠΠΝ112 ΥΠ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι  4  2 (ΦΡΟΝΤ) - 6
ΠΠΝ113 ΥΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  4  2  - 9
ΠΠΝ114 ΥΠ ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ  2  1 (ΦΡΟΝΤ)  - 4
ΠΠΝ115 ΥΠ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  2  -  - 2
ΠΠΝ116 ΕΠ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  2  -  -  2
ΠΠΝ117 ΕΠ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ  2  -  -  2
ΠΠΝ118
ΕΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  2  2 -  2
             
             
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
      ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ  ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ECTS
ΠΠΝ211 ΥΠ  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 4 2 (ΦΡΟΝΤ)   - 6
ΠΠΝ212 ΥΠ  ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  4 4  - 9
ΠΠΝ213 ΥΠ  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  2  1 (ΦΡΟΝΤ)  - 3
ΠΠΝ214 ΥΠ  ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  2  1 (ΦΡΟΝΤ)  - 3
ΠΠΝ215 ΥΠ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ   4  -  4 7
ΠΠΝ216 ΕΠ ΘΕΩΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   2  -  - 2
ΠΠΝ217 ΕΠ ΓΕΝΕΤΙΚΗ   2  - - 2
             
             
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
      ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
 ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ  ΘΕΩΡΙΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ECTS
ΠΠΝ311  ΥΠ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι 3
 - -
4
ΠΠΝ312  ΥΠ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2  -  - 2
ΠΠΝ313  ΥΠ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
 4  2  4  10
ΠΠΝ314  ΥΠ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
 4  -  4  10
ΠΠΝ315  ΥΠ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ  2  -  - 2
ΠΠΝ316  ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  2  -  - 2
ΠΠΝ317  ΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  2  -  - 2
ΠΠΝ318  ΕΠ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ  2  -  - 2
             
             
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
      ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ  ΘΕΩΡΙΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ECTS
ΠΠΝ411 ΥΠ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
 3 -
-
4
ΠΠΝ412 ΥΠ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ  4  -  4 9
ΠΠΝ413 ΥΠ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ  4  -  4 8
ΠΠΝ414 ΥΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  2  2  - 2
ΠΠΝ415 ΥΠ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  2  2  - 5
ΠΠΝ416 ΕΠ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  2  -  - 2
ΠΠΝ417 ΕΠ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  2  -  - 2
ΠΠΝ418 ΕΠ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2  -  - 2
             
             
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
      ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
 ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ECTS
ΠΠΝ511 ΥΠ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ -
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
3 - 3 6
ΠΠΝ512 ΥΠ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ -
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
 
3 2 3 11
ΠΠΝ513 ΥΠ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
2 - 2 4
ΠΠΝ514 ΥΠ ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ -
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
3 1 (ΦΡΟΝΤ)
- 4
ΠΠΝ515 ΥΠ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 1 (ΦΡΟΝΤ)
- 3
ΠΠΝ516 ΕΠ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  2 - - 2
ΠΠΝ517 ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2 - - 2
ΠΠΝ518 ΕΠ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  2 - - 2
ΠΠΝ519 ΕΠ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 2
-
2
             
             
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
      ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ECTS
ΠΠΝ611 ΥΠ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 3 - 2 7
ΠΠΝ612 ΥΠ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  2 - - 3
ΠΠΝ613 ΥΠ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ  3 2 2 9
ΠΠΝ614 ΥΠ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ -
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
3 - 2 6
ΠΠΝ615 ΥΠ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗ  3 - - 3
ΠΠΝ616 ΕΠ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2 - - 2
ΠΠΝ617 ΕΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  2 - - 2
ΠΠΝ618 ΕΠ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 - - 2
ΠΠΝ619 ΕΠ ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  2 - - 2
ΠΠΝ620 ΕΠ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 3 3 - 2
             
             
Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
      ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ECTS
ΠΠΝ711 ΥΠ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
3 -
- 3
ΠΠΝ712 ΥΠ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 2 - 2 5
ΠΠΝ713 ΥΠ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
- - 16 15
ΠΠΝ714 ΥΠ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
3 2 - 5
ΠΠΝ715 ΥΠ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 - - 2
             
             
Η' ΕΞΜΗΝΟ
      ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ECTS
ΠΠΝ811 ΥΠ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ - - 16 15
ΠΠΝ812 ΥΠ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 2 - 2 4
ΠΠΝ813 ΥΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2 - - 2
ΠΠΝ814 ΥΠ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΘ 4 2 2 9
             
             
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ    
   Α' ΕΞΑΜΗΝΟ    
      ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ECTS
ΠΝΕΞ111 ΥΠ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ 4 2 - 7
ΠΝΕΞ112 ΥΠ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 3 - 3 6
ΠΝΕΞ113 ΥΠ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 3 2 - 4
ΠΝΕΞ114 ΥΠ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 - - 2
ΠΝΕΞ115 ΥΠ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3 2 3 11
             
             
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
      ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ECTS 
 ΠΝΕΞ211 ΥΠ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2 1 (ΦΡΟΝΤ)
- 3
 ΠΝΕΞ212 ΥΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
2 - - 2
 ΠΝΕΞ213 ΥΠ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΘ
4 2 2 9
 ΠΝΕΞ214 ΥΠ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
2 - 2 4
 ΠΝΕΞ215 ΥΠ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
3 - 2 7
 ΠΝΕΞ216 ΥΠ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2 2 -
5
  ΥΠ Υποχρεωτικό μάθημα        
  ΕΠ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα        
             

Πρόγραμμα σπουδών 2020-2021