Τέσσερις Καθηγητές του Τμήματος Νοσηλευτικής Π.Θ.
στους 100 Κορυφαίους Ερευνητές-Επιστήμονες
Παγκοσμίως για το 2022

 

 

“Τέσσερις καθηγητές του Τμήματος Νοσηλευτικής Π.Θ. στους 100 κορυφαίους ερευνητές-επιστήμονες παγκοσμίως το 2022 –Στην πρώτη θέση η Πρόεδρος του Τμήματος”
 
Τιμητική διάκριση για το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί η ακαδημαϊκή αναγνώριση τεσσάρων μελών ΔΕΠ του Τμήματος στους 100 κορυφαίους ερευνητές-επιστήμονες παγκοσμίως το έτος 2022, σύμφωνα με πρόσφατη κατάταξη που παρουσιάζεται στον ιστότοπο “AD Scientific Index 2022” (https://www.adscientificindex.com/), και η οποία βασίστηκε σε τυποποιημένες τιμές που προκύπτουν από τον βιβλιομετρικό δείκτη “h-index score” των παραπομπών (citations) επιστημονικών δημοσιευμάτων στην ηλεκτρονική βάση “Google Scholar”.
Ειδικότερα στο σχετικό κατάλογο των ερευνητών-επιστημόνων του επιστημονικού πεδίου “Medical and Health Sciences / Nursing and Midwifery”, περιλαμβάνεται η Αν. Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος κ. Ιωάννα Β. Παπαθανασίου (θέση Νο 1), ο Αν. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Η. Τσάρας (θέση Νο 38) και ο Επ. Καθηγητής κ. Ευάγγελος Χ. Φραδέλος (θέση Νο 83).
Επίσης στο σχετικό κατάλογο των ερευνητών-επιστημόνων του επιστημονικού πεδίου “Πνευμονική εμβολή”, περιλαμβάνεται η Αν. Καθηγήτρια κ. Φωτεινή Μάλλη (θέση Νο 14).
Να σημειωθεί ότι η εκπροσώπηση του Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην παγκόσμια κατάταξη είναι αναλογικά η μεγαλύτερη μεταξύ των υπολοίπων Τμημάτων Νοσηλευτικής της χώρας καθώς στη σχετική κατάταξη των Νοσηλευτών περιλαμβάνονται επίσης τρία μέλη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ένα μέλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Συγχαρητήρια στους συναδέλφους!